Dyrekcja Szkoły Podstawowej NR 153 w Krakowie serdecznie zaprasza do ponownego udziału w akcji "1% dla naszej szkoły". Z przekazanego przez Państwa 1% podatku za rok 2009 uzyskaliśmy kwotę 863,56 zł, która w całości została przeznaczona na zakup środków higienicznych dla naszej szkoły.
W roku 2011 – tak jak poprzednio – odpisy 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
Podatnik w odpowiednim PIT za rok podatkowy 2010 zaznacza jedynie nazwę i numer KRS organizacji, na którą ma być przekazany 1% odpis.

W naszym przypadku – w Rozdziale – "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" należy:

– wpisać nazwę OPP czyli "Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska"
– wpisać Nr KRS czyli 0000052078
– wpisać wnioskowaną kwotę odpisu – czyli nie więcej niż 1% z pozycji "Podatek należny" w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
– w rubryce – "Informacje uzupełniające" wpisać: "Odpis przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d. Wypełnienie tej rubryki jest bardzo ważne, ponieważ gwarantuje, że przekazana kwota dotrze do naszej Szkoły.

DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZENIA ROCZNEGO PIT ZA ROK 2010 MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC NA PONIŻSZY PRZYCISK. Program jest spakowany, po jego ściągnięciu proszę kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję "wyodrębnij wszystkie" a następnie zainstalować program.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.spsm.edu.pl
Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty. Państwa pomoc od kilku lat umożliwia pokrycie wydatków, na które nie ma środków w budżecie.