Zapraszamy wszystkich uczniów klas V – VIII na dyskotekę andrzejkową organizowaną przez Samorząd Uczniowski.  Dyskoteka odbędzie się w czwartek 29 listopada 2018 r. w godzinach 17.00 – 19.00. Opiekę nad uczniami pełnią wychowawcy poszczególnych klas.

Zapraszamy!