IMG_20170123_180629W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie programu Erasmus Plus: „Basic employability and entrepreneurship skills at a young age” w dniach 23-27.01.2017r. odbyło się szkolenie w partnerskiej placówce w Irlandii – Kildare Place School.

Szkoła w Irlandii specjalizuje się w nauczaniu dramy oraz budowaniu relacji między uczniami klas młodszych i starszych. Przez tydzień nauczyciele ze szkół partnerskich poznawali nowatorskie metody nauczania, brali udział w różnorodnych warsztatach oraz sami prowadzili zajęcia.

Dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniu nauczyciele doświadczyli możliwości, jakie daje współpraca w grupie oraz poznali sposoby tworzenia atmosfery odpowiedzialności, a także wspierania młodszego ucznia. Zaprezentowane zostały też nietypowe sposoby wykorzystania dramy w nabywaniu umiejętności społecznych.

Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie będzie podejmować gości z sześciu szkół partnerskich w dniach 20-24 marca 2017 roku.

MK