W roku szkolnym 2014/2015 ustalono następujące kwoty wpłat na rzecz Rady Rodziców.

W przypadku, gdy w szkole uczy się:

  • 1 dziecko: 70 zł
  • 2 dzieci: 35 zł
  • 3 dzieci: 23 zł
  • więcej niż 3 dzieci: 0 zł

Deklaracje od skarbników klasowych odnośnie wpłat należy złożyć do dnia  10.12.2014 r.

Wpłaty za I semestr należy dokonać do dnia 30 stycznia 2015 r.

Wpłaty za II semestr do należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2015 r.

W przypadku terminowej wpłaty – zgodnej ze złożoną wcześniej deklaracją – klasy otrzymają 20% zwrotu przekazanej kwoty.