Rada Rodziców przyjmuje wnioski o indywidualne dofinansowanie wyjazdów uczniów na „Zielone Szkoły” do dnia 30 stycznia 2015 roku. Rozpatrywane będą tylko wnioski z opinią wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.