Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że we wtorek 24 czerwca 2014 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Uczniowie, którzy chcą sprzedać swoje podręczniki, mogą to zrobić pod opieką rodziców lub samodzielnie.

Możliwość odsprzedania podręczników:

  • kl. II może odsprzedać podręcznik do religii
  • kl. III nie może odsprzedać żadnego podręcznika
  • kl. IV może odsprzedać podręczniki z wyjątkiem tych, które są przewidziane na 3 lata
  • kl. V może odsprzedać podręczniki z wyjątkiem tych, które są przewidziane na 3 lata.

Uczniowie klas VI nie mogą odsprzedać swoich podręczników ze względu na nową podstawę programową.

Podręczniki do sprzedaży muszą być w dobrym stanie, nie mogą być potargane, wybrakowane i porysowane.

Proponowana cena nie może przekraczać 70% wartości podręcznika nowego. Na kiermasz będą przygotowane sale 206 i 209.

Izabella Urbaniec
Wicedyrektor Szkoły