Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że w dniu 17.06.2011 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Uczniowie, którzy chcą sprzedać swoje podręczniki mogą to zrobić pod opieką rodziców lub samodzielnie. Na kiermasz przygotowane będą sale:
– dla klas IV – 202
– dla klas V – 203
– dla klas VI – 206

Wicedyrektor Szkoły
Izabella Urbaniec