Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Multitest 2017” dla uczniów z klas IV-VII
•Organizator: Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie
•Test samofinansujący się- koszt 9 zł.
•Termin konkursu 16X 2017 r.
•Zgłoszenia do 25 września u nauczycieli polonistów.
•To test wielokrotnego wyboru.
•Zróżnicowany stopień trudności pytań.
•Dokładne informacje oraz testy z ubiegłych lat są dostępne na stronie : www.ces.edu.pl

Szkolny organizator konkursu:
Agnieszka Iwulska