Konkurs literacko-plastyczny  „ZACZYTANA ZAKŁADKA”

*Organizatorem konkursu  jest Młodzieżowy Dom Kultury  im. K.I.Gałczyńskiego w Krakowie.

*Konkurs adresowany jest do uczniów z klas III-V.

*Uczestnicy przygotowują krótkie opowiadanie o swojej ulubionej książce/ polskiego autora/
i zakładkę do niej, która będzie ilustracją do książki. Opowiadanie powinno być czytelnym rękopisem, obejmującym około dwie strony formatu A5. Technika plastyczna i forma przygotowania zakładki jest dowolna.

*Prace wraz z zakładką należy przynieść do szkoły do dnia 26 lutego 2018 r. i oddać je nauczycielowi języka polskiego – p. Agnieszce Iwulskiej.