Harmonogram zajęć  dla uczniów z klas IV – VI

zakwalifikowanych do udziału w akcji „Lato w szkole 2016”

27.06.2016r.

8.00 – 8.30 zajęcia na terenie placówki  (omówienie zasad BHP)

8.30 – 13.30 wyjście do Ogrodu Botanicznego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

28.06.2016r.

8.00 – 8.30 zajęcia na terenie placówki

8.30 – 13.30 wyjście do Ogrodu Zoologicznego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

29.06.2016r.

8.00- 8.50 zajęcia na terenie placówki

8.50 – 13.00 wyjście do Plazy ( kręgle)

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

30.06.2016r.

8.00 – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.00 wyjście do Parku Jordana i Smoczej Jamy

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

1.07.2016r.

8.00 – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.00  wyjście do kina

13.00 – 13.30 zajęcia na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

 

 

 

 

Harmonogram zajęć  dla uczniów z klas I – III

zakwalifikowanych do udziału w akcji „Lato w szkole 2016”

27.06.2016r.

7.30 – 8.30 zajęcia na terenie placówki  (omówienie zasad BHP)

8.30 – 13.30 wyjście do Ogrodu Botanicznego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

28.06.2016r.

7.30 – 8.30 zajęcia na terenie placówki

8.30 – 13.30 wyjście do Ogrodu Zoologicznego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

29.06.2016r.

7.30 – 8.50 zajęcia na terenie placówki

8.50 – 13.00 wyjście do Plazy ( kręgle)

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

30.06.2016r.

7.30 – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.00 wyjście do Parku Jordana i Smoczej Jamy

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

1.07.2016r.

7.30  – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.00  wyjście do kina

13.00 – 13.30 zajęcia na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki