Lato w szkole 2018 (I turnus)

Czas trwania akcji: 25.06.2018 – 29.06.2018

Godziny zajęć dla uczniów z klas I– III od 8.00 do 16.00

Godziny zajęć dla uczniów z klas IV– VII od 8.00 do 14.00

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Zbigniew Kwiatek

Wypełnione karty kwalifikacyjne, oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu i podpisany regulamin akcji „Lato w szkole 2018” pobrane ze strony internetowej SP153 należy złożyć u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub u kierownika wypoczynku do dnia 21.05.2018. Po tym terminie kandydaci do udziału w akcji „Lato w szkole 2018” nie będą kwalifikowani.

Szczegółowy program I turnusu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 20.06.2018.

Uczestnicy: uczniowie zgłoszeni i zakwalifikowani do udziału w akcji.

Obiad jednodaniowy: koszt – 8zł; wpłata z góry za cały turnus do dnia 22.06.2018.

Uwaga! Obiady będą wydawane tylko w przypadku, gdy grupa chętnych będzie obejmować minimum 20 osób.

Orientacyjne koszty wycieczek: 70 zł płatne u wychowawcy grupy lub u kierownika wypoczynku do dnia 20.06.2018.

Lato w szkole 2018 (II turnus)

Czas trwania akcji: 02.07.2018 – 06.07.2018

Godziny zajęć dla uczniów z klas I– III od 8.00 do 16.00

Godziny zajęć dla uczniów z klas IV– VII od 8.00 do 14.00

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Zbigniew Kwiatek

Wypełnione karty kwalifikacyjne, oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu

i podpisany regulamin akcji „Lato w szkole 2018” pobrane ze strony internetowej SP153 należy złożyć u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub u kierownika wypoczynku do dnia 21.05.2018. Po tym terminie kandydaci do udziału w akcji „Lato w szkole 2018” nie będą kwalifikowani.

Szczegółowy program II turnusu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 20.06.2018.

Uczestnicy: uczniowie zgłoszeni i zakwalifikowani do udziału w akcji.

Orientacyjne koszty wycieczek: 70 zł płatne u wychowawcy grupy lub u kierownika wypoczynku do dnia 20.06.2018.

Karta kwalifikacyjna lato 2018

Regulamin akcji lato 2018

Oświadczenie 2018