Listę kandydatów przyjętych na rok 2014/2015 można znaleźć tutaj.