IMG_20180112_112719 — kopia

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 2020

 W październiku 2016r. nasza szkoła, po spełnieniu określonych warunków,  przystąpiła do ministerialnego programu wieloletniego pod nazwą  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na zakup książek do biblioteki szkolnej otrzymaliśmy kwotę w wysokości 15 000 zł, łącznie z wkładem własnym wynoszącym 3000 zł. Realizacją zamówienia zajął się Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Dzięki otrzymanym środkom  finansowym , w okresie od listopada 2017r. do stycznia 2018r., szkoła wzbogaciła się o 1300 egz. nowych książek, które trzeba było opieczętować, nanieść numery inwentarzowe i wypisać karty książek. Przy pracach bibliotecznych wytrwale pomagali uczniowie z klas 4, 5, 6 i 7.

Uzupełniliśmy księgozbiór szkolnej biblioteki zarówno w brakujące lektury z nowej podstawy programowej, wymieniliśmy książki stare, zniszczone i zaczytane na nowe, jak i poszerzyliśmy księgozbiór o nowości wydawnicze.

Poprzez bogatą i atrakcyjną ofertę wydawniczą możemy zaproponować o wiele ciekawsze formy promocji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

Jadwiga Więcławek