Drodzy Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie serdecznie zaprasza do ponownego udziału w akcji 1% dla naszej szkoły. Z przekazanego przez Państwa 1% podatku za rok 2011 uzyskaliśmy kwotę 2214,30 zł, która została przeznaczona na wymianę zużytego urządzenia do naciągania siatki w sali gimnastycznej (koszt urządzenia – 1550,00 zł) oraz na bieżące potrzeby – zakup środków higienicznych, środków czystości, kredkę – dla szkoły.
W 2013 roku – tak, jak poprzednio – odpisy 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Podatnik w odpowiednim PIT za rok podatkowy 2012 zaznacza jedynie nazwę i numer KRS organizacji, na którą ma być przekazany 1% odpis.

W naszym przypadku – w Rozdziale „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” należy:

  • wpisać nazwę OPP czyli „Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska” – wpisać Nr KRS czyli 0000052078
  • wpisać wnioskowaną kwotę odpisu czyli nie więcej niż 1% z pozycji „Podatek należny” w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • w rubryce – „Informacje uzupełniające” wpisać: „Odpis przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d”. Wypełnienie tej rubryki jest bardzo ważne, ponieważ gwarantuje, że przekazana kwota dotrze do naszej Szkoły.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.spsm.edu.pl

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty. Państwa pomoc od kilku lat umożliwia pokrycie wydatków, na które nie ma środków w budżecie.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu, do wychowawcy klasy lub na portiernię poniższego anonimowego oświadczenia. Jest ono przeznaczone jedynie do celów wewnętrznych a pozwoli na uzyskanie orientacji co do wysokości kwoty, jaką powinno nam przekazać Stowarzyszenie Pomocy szkole Małopolska.

Izabella Urbaniec

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przekazałem (am) 1% odpis za rok podatkowy 2012 w kwocie ……………………….. zł na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d.