W klasach IV – VI klasyfikowano 178 uczniów.

Liczba uczniów, którzy uzyskali oceny celujące:

Ilość ocen celujących

6 ocen

5 ocen

4 ocen

3 ocen

2 ocen

1 ocen

Razem

Liczba uczniów

1

uczeń

4

uczniów

4

uczniów

11 uczniów

24 uczniów

71 uczniów

115

Ocena zachowania:

Zachowanie

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

Razem

Liczba uczniów

45

93

31

6

3

0

178

Oceny klasyfikacyjne z przedmiotów:         czytaj dalej…