Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2018

  • Konkurs jest adresowany do uczniów z klas IV-VII
  • Odbędzie się 1.03.2018 r.
  • Jest to test jednokrotnego wyboru.
  • Koszt 9zł
  • Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 5 lutego 2018 r.
  • Dokładne informacje na temat zagadnień konkursowych dla poszczególnych klas, przykładowe testy oraz wszelkie inne informacje związane z konkursem dostępne są na stronie:  www.ces.edu.pl