Dyrekcja Szkoły informuje, że planowany na 12 listopada 2013 r. sprawdzian próbny dla klas VI odbędzie się 19 listopada 2013 r.
Zmiana terminu jest podyktowana względami organizacyjnymi.