XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole