XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Regulamin biblioteki szkolnej

 Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka czynna jest w godzinach zgodnych z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele,  pracownicy administracji i obsługi, studenci odbywający w SP 153 praktyki zawodowe oraz rodzice uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
 3. Ze zgromadzonych  w bibliotece książek i czasopism korzystać można wypożyczając je do domu lub przeglądając na miejscu.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza. Uczniowi, który nie zachowuje się poprawnie i zakłóca innym użytkownikom atmosferę nauki, zabrania się korzystania ze środków
  i materiałów biblioteki przez pewien czas, odnotowując ten fakt w klasowym zeszycie uwag. Uczeń może również otrzymać cząstkową naganną ocenę zachowania.
 5. Każdy jest odpowiedzialny za materiały wypożyczone z biblioteki na jego nazwisko.
 6. Jednorazowo wolno wypożyczyć 3 książki  (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres 2 tygodni.
 7. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
 8. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9. Potrzebną książkę można dodatkowo prolongować, czyli  uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Czytelnik, który zagubił lub zniszczył książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 12. Materiały z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane uczniom na jedną dobę po skończonych lekcjach i muszą być zwrócone do biblioteki w następnym dniu przed pierwszą lekcją.
 13. Wypożyczenia kontrolowane są raz w miesiącu przez łączników.
 14. Nie należy pożyczać książek innym osobom.
 15. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
  z biblioteką.
 16. Do biblioteki nie wolno wnosić ani spożywać posiłków (również napojów
  i słodyczy).
 17. Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i czasopisma muszą być zwrócone do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie.