DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY :

20.04.2016r. godz. 17.30 – rozdanie nagród laureatom Olimpiady Matematycznej Przedszkolaka    – prezentacja dorobku szkoły.

Drodzy Rodzice!!

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów do  Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie. Na nadchodzący rok szkolny oferujemy uczniom szeroki wybór zajęć dodatkowych, uwzględniając ich zainteresowania.
W naszej szkole kładziemy duży nacisk na prawidłowy rozwój sprawności fizycznej u dzieci,
rozpoczynając już od ich najmłodszych lat poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych pod okiem profesjonalnych trenerów.

Rekrutacja do samorządowych szkół prowadzona jest w dniach 1-31 marca 2016 r.

Rekrutacja na rok szkolnych 2016/2017 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego –elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://krakow.elemento.

Według planu godzin każda klasa pierwsza obowiązkowo uczestniczy w 2 godzinach wychowania fizycznego w tygodniu ( w tym 1 godzina z podziałem na grupy ) prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.  Dodatkowo dla chętnych dzieci prowadzone są zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo, z podziałem na chłopców ( piłka nożna ) i dziewczynki ( zajęcia ogólnorozwojowe z ukierunkowaniem na piłkę siatkową ) prowadzone przez profesjonalnych trenerów specjalizujących się w danej dyscyplinie sportu.

W nowym roku szkolnym planowane jest  również rozpoczęcie zajęć z tenisa ziemnego, dzięki    współpracy z AMS Magic Sport.

W porozumieniu z wychowawcą klasy jest możliwość zorganizowania dodatkowej godziny zajęć na basenie na terenie KS Bronowianka Kraków, pod okiem wykfalifikowanego instruktora pływania.

Na terenie szkoły odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, na które można dodatkowo zapisać dziecko w czasie jego pobytu w szkole. Staramy się, aby godziny tych zajęć były dopasowane do podziału godzin. W bieżącym roku szkolnym funkcjonują zajęcia:

– SZACHY

– BALET

– ROBOTYKA

– JUDO

– KARATE

– MATPLANETA ( zajęcia matematyczne )

– KOŁO PRZYRODNICZE ( możliwość uczestnictwa w czasie pobytu w świetlicy szkolnej )

– NAUKA GRY NA GITARZE

– ENERGA SAILING ( cotygodniowe wyjazdy z opiekunem szkolnym na zajęcia z żeglarstwa )

W każdy czwartek w godzinach 16:00- 17:00 , zapraszamy do szkoły przyszłych pierwszoklasistów na zajęcia ADAPTACYJNE prowadzone przez naszych nauczycieli .