Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d informuje rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów o ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2011/2012.
Ze szczegółami rekrutacji można się zapoznać na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce: EWIDENCJA ZAPISU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Rodzice, którzy już złożyli "Ankietę zapisu dziecka do kl. I" w naszej szkole, muszą wypełnić nowy formularz dostępny od 1 marca 2011 r. na stronie dla rodziców (www.portaledukacyjny.krakow.pl) i dostarczyć go do naszej placówki.
Informacje i pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać również w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 osobiście lub telefonicznie.