DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DZIECI ZAPISANYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 153 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie informuje, iż z uwagi na ciągle trwający proces rekrutacji nie ogłaszamy list klas pierwszych.
W czasie wakacji zgłaszali się do szkoły rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do naszej szkoły, jak również tacy, którzy wycofali złożone deklaracje. W kilku przypadkach nie mamy rzetelnej informacji, czy dziecko będzie uczniem naszej szkoły czy nie.
W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni uzależnić ilość klas i ich liczebność od tego, ile dzieci zgłosi się 1 września do szkoły.

Dyrektor szkoły
Jan Hrynczuk