100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę oczami uczniów klas 3. Prace graficzne wykonane w programie Paint.

Edyta Lasek