01. 09. 2011 r.
rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
w Szkole Podstawowej Nr 153
im. ks. prof. Józefa Tischnera

godz. 8:45 – rozpoczęcie roku szkolnego klasy IV – VI
godz. 10:00 – Msza Święta w Kościele św. Jana Kantego
godz. 11:00 – rozpoczęcie roku szkolnego klasy I – III