Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 153 im. ks. prof. J. Tischnera w Krakowie odbędzie się 1 września 2016 r. :

 – o godz. 845 –  sala gimnastyczna klasy od II do VI

– o godz. 1200– sala gimnastyczna klasy I

– o godz. 1000 –  msza św. w Kościele św. Jana Kantego .