W dniu 3.03.2017 r. uczniowie klas szóstych brali udział w spotkaniu z policjantem z sekcji do spraw nieletnich. Zajęcia dotyczyły zagadnień przemocy rówieśniczej, sposobów reagowania na nią i odpowiedzialności karnej nieletnich. Uczniowie uzyskali także informacje, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacji zagrożenia.

Hanna Ufir