SMW dniu 22.03.2016r. w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów klas VI ze Strażą Miejską pod hasłem „Prawo i my”. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na temat obowiązujących przepisów, uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania prawa  oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowań .

Hanna Ufir