Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że 25 marca 2014 r. o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie dotyczące klasy I sportowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców!