XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Ogłoszenia

Uprzejmie proszę rodziców, którzy dokonali płatności za obiady w miesiącu marcu w stołówce szkolnej o przesłanie na adres e-mail akawalek(Replace this parenthesis with the @ sign)onet.eu

lubpod numer telefonu

609 239 516

numeru konta w celu zwrotu płatności za niewykorzystane posiłki z powodu epidemii.

 

Wpłaty za obiady za miesiąc   przyjmowane  będą od 02 do 10  MARCA  2020 r.  w następujących dniach i godzinach:

 

Od   02.03.2020 do  10.03.2020r. w godzinach od 730 – 1100 oraz od 1330– 1400 w stołówce szkolnej.

  

 

 

W PODANYCH PŁATNOŚCIACH ODLICZONE SA JUŻ DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ

 PROSZĘ NIE ODLICZAĆ ICH PONOWNIE PRZY DOKONYWANIU WPŁAT PRZELEWEM. 

 

PŁATNOŚCI W FORMIE PRZELEWU PROSZĘ DOKONYWAĆ NA KONTO:

42102029060000170203116282

Firma Handlowo Usługowa

Anna Borek Kawałek

Ul. Na Błonie 15d

30-147 Kraków

 

W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ  oraz okres za jaki jest płatność.

 

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie w nie przekraczającym terminie wyznaczonym na dany miesiąc.

 

Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz. 8:15 pod numerem telefonu 609 239 516  WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.

 

JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA  26 LIPCA  2016 r,  PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NAS PRZEPISAMI.