Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na pokrycie kosztów udziału w zajęciach dodatkowych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 351 zł na jedną osobę w rodzinie.
czytaj dalej…