P106080327. 11. 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski “Piękna nasza Polska cała”.

Jury (Agnieszka Iwulska, Jadwiga Więcławek, Anita Mularczyk – Budzan), dokonało oceny wystąpień, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– dobór tekstu i pamięciowe opanowanie,
– interpretację,
– dykcję,
– ogólny wyraz artystyczny
Oto werdykt:
Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności recytatorskich.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęcie wyzwania i serdecznie gratulujemy!