“Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie podejmuje uchwałę  o podtrzymaniu swojej negatywnej opinii o włączeniu naszej Szkoły w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie”.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 11.04.2018 r.