Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że zebranie rodziców dzieci zapisanych do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się we wtorek, 17 czerwca 2014 r. o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.