Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że zebranie rodziców dzieci zapisanych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w czwartek – 28 czerwca 2018 r. o godz. 17:30 w stołówce szkolnej.