20151120_143025_resized_2Klasa Ic od początku roku szkolnego 2015/2016 uczestniczy w spotkaniach pt. “Widzieć rękami, słyszeć oczami…”  Jest to cykl 7 warsztatów, które mają na celu przybliżyć dzieciom temat niepełnosprawności oraz uświadomić posiadanie i funkcjonowanie zdrowych sprawnych zmysłów.

Spotkania te są też formą edukacji prozdrowotnej, Zajęcia w formie zabaw ograniczających ich możliwości ruchowe i zmysłowe uświadamiają nie tylko trudności wynikające z tych ograniczeń, lecz budzą świadomość własnej sprawności, zdrowia, posiadanych możliwości wielozmysłowego odbioru rzeczywistości.


Za nami już kilka spotkać m.in “WIDZĘ- DOSTRZEGAM”, “DOTYKAM- CZUJĘ”, “STOJĘ- RÓWNOWAŻĘ”, “PORUSZAM SIĘ – WSPIERAM”, “MÓWIĘ- POROZUMIEWAM SIĘ”. Wkrótce kolejne spotkania pt. “POMAGAM- ROZUMIEM”, “SŁYSZĘ- SŁUCHAM”.
Dzięki takim warsztatom dzieci uczą się tolerancji, akceptacji dla osób i sytuacji trudniejszych oraz modelują właściwe postawy wobec niepełnosprawności.

Monika Gołąb