15 czerwca klasa 1c wzięła udział w Olimpiadzie Jaskini owca w Jaskini Wierzchowskiej. Na początku klasa zwiedziła cała jaskinię, potem rozpoczęły się konkurencję. Każde dziecko kolejno przystepowalo do zawodów. Po ogromnym wysiłku wszyscy przy ognisku piekła smaczne kiełbaski.