IMG-20181118-WA0001WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT
O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

”100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

W piątek, 15listopada 2018r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na plakat o tematyce patriotycznej „100 lecie odzyskania niepodległości”. Konkurs skierowany był do uczniów  z klas IV do VIII. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

Jury w składzie: p. Ewa Kaniewska, p. Malwina Krupa oraz p. Jadwiga Więcławek  oceniało zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Przyznane zostały następujące miejsca:

Kategoria klas 4 – 5

I Miejsce

Klasa 4a

II Miejsce

Klasa 4s

III Miejsce

Klasa  5b

 

Kategoria klas 6 – 8

I Miejsce ex aequo

Klasa 6b i 7b

II Miejsce

Klasa 6a

III Miejsce

Klasa 8a


 Gratulujemy       

 Agnieszka Iwulska

Jadwiga Więcławek