Informujemy, że w 2014 r. będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników można się zapoznać na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce – „Finansowanie edukacji”.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy i termin przyjmowania wniosków zostaną podane na Portalu edukacyjnym Miasta Krakowa i stronie MOPS po wejściu w życie rozporządzenia.

Kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.