Uprzejmie informuję, że od 20 kwietnia 2010r. w SP 153 rozpoczną się zajęcia szachowe, które prowadzić będzie instruktor KKSz (www.kksz.krakow.pl)

Zajęcia obywać się będą raz w tygodniu, w jednym z następujących terminów:

    • wtorek godz. 14:30 – 15:25 – klasa IB
    • wtorek godz. 15:30 – 16:25 – klasy IV – VI
    • czwartek godz. 14:30 – 15:25 – klasa IA
    • czwartek godz. 15:30 – 16:25 – klasy II i III.

 

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję: nauczyć się podstaw gry w szachy, nauczyć się zapisywać partie oraz obsługiwać zegar szachowy, podnosić swoje umiejętności szachowe, w sympatycznej atmosferze rozgrywać pojedynki z rówieśnikami.
W trakcie zajęć dziecko powinno: być aktywne, koleżeńskie i zdyscyplinowane, a także mieć ze sobą zeszyt oraz przybory do pisania. Inne pomoce zapewnia organizator.
Aby uczestniczyć w zajęciach należy uiścić składkę członkowską KKSz. Jej wysokość to 50 zł za okres do końca roku szkolnego 200/2010. Płatności prosimy dokonywać poprzez wpłatę na konto klubu do końca kwietnia 2010r.

KBS 51 8591 0007 0020 0052 8360 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko, szkoła.
Kontakt: Jacek Wolak – prezes klubu, tel. 791-655-136
jwolak(Replace this parenthesis with the @ sign)kksz.krakow.pl
Kamila Kałużna – instruktor, tel. 693-046-440

Wicedyrektor Szkoły
Izabella Urbaniec