Informuję, że zebranie Rady Rodziców SP 153 odbędzie się 1. października 2014 r. o godzinie 18:00.

Regina Ślusarczyk-Pałka
sekretarz szkoły