Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, którzy przekazali 1% podatku dla naszej Szkoły.

Środki uzyskane z odpisu są przeznaczone na najpilniejsze potrzeby szkoły, np.: środki higieniczne do toalet, środki czystości, papier ksero i konserwacja kopiarek. Zużycie środków higienicznych i materiałów do ksero jest tak duże, że wpłacane przez każdego rodzica 2 zł miesięcznie na te cele jest niewystarczające.