dscf1551BRONOWICKA GRA TERENOWA
„Nasz świat – między Tischnerem, a Tetmajerem”.
25 października 2016r., w ramach innowacji pedagogicznej, odbyła się na terenie Osiedla Bronowice Nowe gra terenowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Celem gry było utrwalenie wiadomości o patronie szkoły, poszerzenie wiedzy
o Krakowie i Bronowicach, zwyczajach i folklorze.
Uczniowie z klas IV – VI mieli do wykonania 8, a dzieci z klas I – III 6 zadań o różnym stopniu trudności.


Stosując się do poleceń musieli odnaleźć miejsca, w których otrzymywali od koordynatorów zadania, a po ich rozwiązaniu, wskazówki dojścia do następnego punktu. Wszystkie zadania były punktowane.
Grę rozpoczęła uroczyście w sali gimnastycznej pani wicedyrektor Izabella Urbaniec. Każda klasa otrzymała „Zasady Gry” oraz „Kartę Gracza”, na której animatorzy zapisywali, przy numerze swojego zadania, ilość zdobytych przez klasę punktów. Na rozwiązanie wszystkich zadań przeznaczone mieli 2 godziny zegarowe.
Po słowach Gra rozpoczęta! Powodzenia  – w pięknej, jesiennej scenerii, ruszyli do wykonywania zadań począwszy od wymyślenia nazwy i okrzyku swojej Drużyny, którym meldowali się w kolejnych punktach, po uzupełnianie życiorysu ks. prof. J. Tischnera, rozwiązywanie zadań kulinarnych, malarskich, kalambur. Musieli też wykazać się znajomością topografii osiedla i umiejętnością czytania mapy, rozwiązywania zadań logicznych, znajomością wyglądu stroju krakowskiego oraz mieli ułożyć piosenkę.
Młodsze dzieci natomiast miały m.in. pokolorować starannie wg. wzoru herb Krakowa, rozwiązać test, odgadnąć kalambury oraz , w wyznaczonym czasie, jak najwięcej razy trafić ringiem do celu.
Największą ilość punktów w klasach I – III uzyskała:
Klasa III a,
która z wynikiem 79 pkt. wygrała i zdobyła Puchar Przechodni.

Natomiast w klasach IV – VI największą ilość punktów uzyskała:
Klasa VI b,
która w swojej kategorii wiekowej wygrała z wynikiem 51 pkt. i również zdobyła Puchar Przechodni.
Podsumowanie gry odbyło się 28 października 2016 r. podczas apelu w sali gimnastycznej. Pani wicedyrektor, Izabella Urbaniec, gratulując zwycięskim klasom, wręczyła im Puchary Przechodnie oraz pamiątkowe dyplomy. Puchary pozostaną w klasach do następnej edycji Gry Terenowej.
GRATULUJEMY !!!

Jadwiga Więcławek