IMG-20171011-WA0002W dniu 11.10.2017r. uczniowie z klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno – wychowawczym z zakresu cyberprzemocy  prowadzonym przez funkcjonariusza policji z sekcji do spraw nieletnich. Podczas projekcji filmu „Owce w sieci” policjant omawiał zagrożenia związane z korzystaniem przez uczniów z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

Kreskówka odwołuje się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w niej postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Przedstawione w filmie zdarzenia odzwierciedlają jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową oraz obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, który uczy jak unikać zagrożeń.

Hanna Ufir