received_828490440821180Człowiek. Nowe wyzwania.
27 – 30. 03. odbyła się 19. edycja “Dni Tischnerowskich”. Nie mogło nań zabraknąć przedstawicieli SP Nr 153.
Pani Grażyna Bilik oraz p. Anita Mularczyk – Budzan wysłuchały interesującej dyskusji na gruncie filozoficzno – teologicznym – ” Tischnera myślenie o człowieku” w Auli Collegium Novum UJ, a także rozmowy (“Jak przerwać spiralę nienawiści?”), której inspiracją był tekst ks. prof. Józefa Tischnera. Na scenie im. St. Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych pojawiły się znamienite postaci: Anna Dymna, ks. Józef Krawiec, Małgorzata Olasińska – Chart, Jakub Wygnański oraz Wojciech Bonowicz – prowadzący wydarzenie.

Niedawno opublikowany zbiór tekstów Tischnera pt. “Kot pilnujący myszy”, w interpretacji Roberta Więckiewicza, stał się przyczynkiem kolejnej dysputy.
Niebywała aktualność Tischnerowskiej refleksji, skłania nas do namysłu nad kondycją człowieka w dzisiejszym świecie…