Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 informuje, że 14 października (środa)  – Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć dydaktycznych. Stołówka szkolna jest w tym dniu nieczynna.