Dzięki uczestnictwu naszej szkoły w projekcie Erasmus Plus (2016-2018) udało nam się zakupić dwie tablice interaktywne wraz z laptopami oraz potrzebnym oprogramowaniem. Cieszymy się, że zyskaliśmy kolejne narzędzia ułatwiające naukę oraz służące do rozprzestrzeniania efektów programu. 🙂