XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Majówka Tischnerowska / maj 2016

6