Monika Gołąb – nauczyciel naszej szkoły został zgłoszony do plebiscytu „Nauczyciel na medal”.

https://dziennikpolski24.pl/p/kandydaci/nauczyciel-na-medal%2C1001170/?groupId=15971

PN_033 (1)