Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o ograniczeniu

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Polsce na okres dwóch

tygodni (12-25 marca 2020 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć

dydaktyczno-wychowawczych (w tym typów szkół, których ono dotyczy),

jak również rekomendacje dla dyrektorów, rodziców i uczniów są

dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej :

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach