20170330_143334Dostojna Jubilatka – Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie im. ks. prof. Józefa Tischnera

Dnia 30 marca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 35-lecia istnienia placówki oraz 15-lecia nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

Honorowy Patronat nad uroczystością objął  Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który osobiście wziął udział w święcie szkoły.

Wśród gości obecni byli również: przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radna Miasta Krakowa, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji Marta Patena, Dziekan Wydziału Finansów i Prawa prof. Uniwersytetu Ekonomicznego dr hab. Mariusz Andrzejewski, przedstawiciel Wydziału Edukacji Pani inspektor Kinga Nizioł,
w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Marcin Bigaj, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Krakowskiej ks. dr Krzysztof Wilk, Dziekan Dekanatu Bronowice ks. prałat Józef Caputa,  ks. Proboszcz parafii św. Jana Kantego Zbigniew Zięba, Dyrektor Klubu Sportowego Bronowianka Pan Andrzej Szymik, Radna Dzielnicy VI Pani Alicja Strzebońska, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Dzielnicy VI Bronowice – przedszkoli, szkół i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód”, pierwszy Dyrektor szkoły Pani Jolanta Piwowońska, bracia księdza profesora – Marian i Kazimierz Tischner oraz Rodzina Szkół Tischnerowskich z pocztami sztandarowymi.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej sprawowanej przez proboszcza ks. Zbigniewa Ziębę, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił delegat Metropolity Krakowskiego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – ks. dr Krzysztof Wilk. Współkoncelebransami byli ks. prałat Józef Caputa, ks. prałat Jan Franczak (pierwszy
i wieloletni proboszcz parafii) oraz szkolny katecheta ks. Bogdan Jeleń. Następnie uczestnicy przemaszerowali do szkoły na  część oficjalną. Po powitaniu gości przez Pana Dyrektora Jana Hrynczuka oraz przemówieniach Pana Ministra Jarosława Gowina oraz reprezentantów Rady Miasta Krakowa – Pana Bogusława Kośmidera i Pani Marty Pateny – zostały wręczone złote medale pracownikom, którzy są w naszej placówce ponad 30 lat: Pani Ewa Jawor, Pani Lilla Wózek, Pani Małgorzata Jedlikowska oraz Pani Lidia Słowiak. Honorowe medale z rąk Pana Dyrektora Jana Hrynczuka otrzymali także: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Barbara i Marian Tischner, Kazimierz Tischner oraz Klub Sportowy „Bronowianka”. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział dyrektorzy i reprezentanci „Rodziny Szkół Tischnerowskich” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, z Zespołu Szkół w Ligocie, z Zespołu Szkół nr 2 w Żorach, z Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju,
z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie, z Zespołu Szkół i Przedszkola
w Domosławicach, ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, ze Szkoły Podstawowej nr 135
w Krakowie, z Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie, z Zespołu Placówek Oświatowych
w Radziszowie wraz z pocztami sztandarowymi. Wszyscy honorowi goście otrzymali pamiątkowe medale (wykonane wg projektu Pani dr Grażyny Bilik, nauczycielki plastyki
w naszej szkole) oraz monografię upamiętniającą historię placówek oświatowych naszej dzielnicy „200 lat oświaty w Bronowicach Małych 1817 – 2017” i wydany specjalnie na tę okazję folder szkoły „35 lat Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie im. ks. prof. Józefa Tischnera.”

Po części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli spektakl opowiadający historię szkoły, w którym udział wzięli uczniowie klas: 2a, 6a, 6b, 6s oraz balet i szkolna sekcja judo. Scenariusz spektaklu opracowały Panie Anna Strojny (nauczycielka nauczania zintegrowanego i wychowawczyni kl.2a) i Jadwiga Więcławek (nauczyciel bibliotekarz). Scenografię zaprojektowała i wykonała Pani Dorota Martinek (nauczycielka nauczania zintegrowanego i wychowawczyni kl.3a). Grupę baletową w układzie „Płomienie” przygotowała Pani Alona Kinzerska, a występ judo Pan Michał Wołoch (absolwent naszej szkoły).

Po zakończonej części artystycznej nastąpił moment przyjmowania gratulacji od dyrektorów szkół noszących imię naszego Patrona oraz zaprzyjaźnionych szkół podstawowych i przedszkoli z naszej dzielnicy.

Na koniec, jako puentę,  przytoczę słowa, które skierował Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak w liście gratulacyjnym do Pana Dyrektora Jana Hrynczuka:

„Każdy jubileusz niesie ze sobą piękne chwile, skłania do zadumy i refleksji nad tym co minęło, ale też do spojrzenia w przyszłość, albowiem jest to święto tych wszystkich, których Szkoła połączyła.”

 

Jadwiga Więcławek

Małgorzata Kubiak

 

Zapisz